پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 231 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 304 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 305 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 313 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 320 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).

گزارش عملکرد انجمن حامیان کودکان کار وخیابان در بحران شیوع ویروس کرونا

با توجه به بحران ویروس کرونا و شرایط حاکم بر کشور و تعطیلی مراکزخانه مهر، انجمن حامیان کودکان کار وخیابان ، فعالیت های خود را به شیوه ای دیگر و تحت عنوان بازدید از منزل به صورت خانه به خانه ، جهت بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و پزشکی مددجویان تحت پوشش و خانواده های آنان ادامه می دهد و همچنین به ادامه تدریس به مددجویانی که به امکانات آموزش مجازی دسترسی ندارند می پردازد و با همراهی و حمایت حامیان عزیز ، خانواده ها با بسته های غذایی و بهداشتی اهدایی که از قبل توسط همکاران کاملا ضدعفونی می شوند،مورد حمایت قرار می گیرند.
همچنین با شروع ویروس کرونا ،طبق برگزاری جلسه ای آموزشی با حضور مسئول بهداشت ومددکاران عزیز،آموزش های لازم جهت معرفی ویروس کرونا ،علائم بیماری،نحوه پیشگیری و رعایت نکات بهداشتی ازجمله نحوه شستن دست ها ، لزوم و تاکید بر در خانه ماندن و استفاده از ماسک و دستکش در صورت نیاز برای بیرون رفتن به مددجویان داده شد و همچنین به صورت دوره ای دستکش ، ماسک و محلول های ضدعفونی اهدائی حامیان عزیز به مددجویان و خانواده های حمایتی اهداء می گردد.

Image: