پیغام خطا

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 231 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 304 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 305 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 313 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 320 of /home/strchild/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/strchild/public_html/includes/bootstrap.inc).

فراخوان بازیافت درخت

عنوان برنامه : فراخوان بازیافت درخت
هدف از اجرای برنامه : اردوی آموزشی با هدف رشد خلاقیت و اعتماد به نفس دانش آموزان.
زمان برگزاری برنامه : 89/7/29  و 98/8/01
 محل برگزاری برنامه : پارک شهید چمران کرج.
مخاطبان برنامه : دانش اموزان مرکز آموزشی آق تپه.
مشارکت کنندگان در اجرای برنامه : شهرداری کرج.
تعداد مخاطبان/ بهره برندگان از برنامه : 40 نفراز دانش آموزان مرکز آموزشی.
محتوای برنامه (شامل اتقافات، فعالیت های اجرا شده در برنامه) :
فراخوان بازیافت درخت با هدف رشد خلاقیت و اعتماد به نفس دانش آموزان در غالب هنر و استفاده از وسایل بازیافتی در پارک شهید چمران کرج در دو روز متوالی برگزار گردید و دانش اموزان با کشیدن نقاشی و قرار دادن نقاشی ها در بطری های بازیافتی درخت را مزین کرده و با درست کردن ماسک و انجام بازی های هدفمند و همچنین بازدید ازموزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی روزی شاد و مفرح و پربار برای آنها رقم زده شد.

Image: