زنگ بازی

مددجویان کلاس اول ابتدایی مرکز آموزشی آق تپه از زنگ بازی بهره مند هستند. زنگ بازی فرصتی برای تفریج و نشاط کودکان همراه با تمرین های کارگروهی و همدلی و همکاری می باشد. تعداد 25 نفر از مددجویان در برنامه های زنگ بازی شرکت می کنند.

 

Image: