برگزاری کارگاه حل مساله

به منظور کسب مهارت های حل مسئله کارگاه هایی با هدف تعریف مسئله و یا مشکل و چگونگی پیدا کردن راه حل درست توسط کارورزان برای کودکان خانه مهر سرآسیاب در خرداد ماه 1396 برگزار گردید. در این کارگاه مهارتی شرکت کنندگان با روش های رویارویی با مشکلات و تکنیک های حل مساله آشنا می شوند. 

Image: