حمایت بانوی 99 ساله از کودکان

حمایت از کودکان می تواند توسط هر فردی در هر سنی و هر شرایطی صورت بپذیرد. در یکی از کانال های شبکه مجازی بانویی 99 ساله معرفی شده است که هر روز یک پیراهن برای کودکان آفریقایی تولید می کند. در این کانال اشاره شده است "این یعنی همچنان دنیا زیباست و این یعنی هر کسی می تواند یک منجی کوچک باشد".

Image: