آموزش مقدماتی عکاسی

دوره آموزشی مقدماتی عکاسی اصولی با مربیگری عکاس داوطلب انجمن، هفته ای یک جلسه در مرکز سرآسیاب برگزار می گردد. این دوره به درخواست و علاقه مددجویان به اجرا در آمده است. تعداد 30 نفر از مددجویان در این دوره شرکت می کنند.

 

Image: