برگزاری کلاس سفال

در راستای فراهم آوری فضای نشاط، ایجاد فرصتی برای مهارت آموزی و شکوفایی خلاقیت کودکان، خانه مهر سرآسیاب اقدام به برگزاری کلاس سفال نمود. 20 نفر از مددجویان مرکز از این کلاس بهره بردند و لحظات خوبی را گذراندند.

Image: