برگزاری دوره های آموزشی غیرفنی

مرکز غیر فنی آق تپه در ادامه برگزاری کلاس آموزش های مهارتی اقدام به برگزاری دوره آموزشی آرایش و پیرایش نمود. این دوره در دو گروه بانوان و آقایان تشکیل گردید. در دوره بانوان 23 نفر و در دوره ویژه آقایان 10 نفر شرکت نمودند. هدف از برگزاری چنین دوره های آموزشی توانمند سازی خانواده های مددجویان و افراد جامعه محلی می باشد. 

 همچنین چهارمین دوره آموزشی قالیبافی آغاز گردید و 10 نفر از مهارت جویان در این کلاس ها شرکت نمودند. 

Image: