آخرین اخبار

طبق هماهنگی های لازم بازارچه و نمایشگاهی در مرکز خانه مهر آموزشی مهرشهر مبنی بر شناساندن هدف انجمن و فروش دست سازه های کودکان کار تشکیل شد.

هدف از اجرای برنامه :...

مسابقات کیوکوشین کشوری

مسابقات کیوکوشین کشوری

...

با مشارکت موسسه گردشگری آوای طبیعت شریف، تعداد 12 نفر از پسران مددجوی مرکز آموزشی آق تپه در اردوی دره وسیه کردان شرکت نمودند و تجربه یک روز شاد در کنار ورزش...

با دعوت موسسه خیریه کبوتران حرم تعداد 9 مددجو دختر و 10 مددجو پسر با 3 مربی از مددجویان مرکز سرآسیاب به موسسه کبوتران حرم رفته و از نظر بهداشت دندان ومو، تست...

در راستای حمایت کودکان انجمن از بیماری هپاتیت، مرحله سوم واکسیناسیون با مشارکت شرکت بهستان دارو در مراکز آموزشی انجمن حامیان کودکان کار و خیابان انجام شد....

مراسم آخرین روز پاییزی سال در خانه مهر آموزشی آق تپه با حضور 70 نفر از مددجویان برگزار گردید. تئاتر، نوزاندگی، توزیع هدایا و پذیرایی از شرکت کنندگان بخش های...

تست ورزشی جهت شناسایی استعداد و ظرفیت مددجویان انجمن آق تپه به کمک یکی از ورزشکاران حامی انجمن صورت گرفت و در این برنامه استعداد یابی کلیه مددجویان شرکت حضور...

با حمایت حامیان انجمن کودکان کار و خیابان، خانه مهر آموزشی آق تپه مجهز به کتابخانه و نمازخانه گشت. 

...

صفحه‌ها